Služby

Zajišťujeme fungování ICT technologií pro organizace a firmy bez vlastního oddělení pro tuto činnost

Poradenství v otázkách Informačních technologií

Pomoc s výběrem vhodného zařízení a technologie

Odborná komunikace s dodavateli software a hardware

Audit současného stavu ICT, sestavení inventáře a navržení možností optimalizace

Podpora vašich uživatelů při řešení problémů s ICT technologiemi

Údržba operačních systémů serverů a pracovních stanic, aktualizace, bezpečnostní hrozby

Údržba softwarového vybavení, bezpečnostní aktualizace, konfigurace v součinnosti s dodavatelem

Údržba hardwarového vybavení, kontroly stavu, bezpečnostní aktualizace firmware a zajištění funkčnosti pomocí našeho nebo externího servisního střediska

Výstavba, konfigurace a údržba kamerových systémů

Výstavba, konfigurace a údržba datových sítí

Pro rychlou pomoc používáme vzdálený přístup

Team Viewer Host

Team Viewer QS